ستاد بازسازی عتبات عالیات

سوالات مسابقه غدیر

جهت شرکت در مسابقه فرم ذیل را تکمیل نمایید

زمان پاسخ گویی به پایان رسیده است نتیجه مسابقه از طریق سایت (www.atabat.org) و شبکه های مجازی رسمی ستاد اعلام می شود.

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس همراه :
اعداد به انگلیسی وارد شود
1- آیه ای از قرآن در شان امیرالمومنین (ع) که به آیه ولایت مشهور شد، در کجای قرآن است؟
الف) 27 سوره نساء
ب) 55 سوره مائده
ج) 18سوره آل عمران
د) 40 سوره دخان
2- ماجرای روز غدیر در چه سالی واقع شد؟
الف) سال 11 هجری
ب) سال 10 هجری
ج) سال 23 هجری
د) سال 7 هجری
3- کدام آیه در خصوص ابلاغ ولایت علی (ع) بر پیامبر نازل شد؟
الف) بقره 186
ب) آل عمران 17
ج) مائده 67
د) انعام 6
4- خلاصه‌ی خطبه پیامبر در غدیر كدام جمله است كه پیامبر دستور دادند بین مردم تكرار شود؟
الف: مَن کُنتُ مَولاهُ فَعَلِیٌّ مولَاه
ب : اِنّ علیاً وَلِیُّکُمُ بَعدی
ج : اِنَّ عَلیّاً مِنّی و اَنَا مِنهُ وَ هُوَ وَلیُّ کُلِّ مُؤمنٍ بَعدی
د : علیٌّ مِنّی بِمنزِلةِ رَأسی مِن بَدَنی